ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zásady zpracování osobních údajů

Vážíme si toho, že využíváte našich webových stránek www.eshop-duolife.cz pro nákup produktů a využívání služeb, které Vám tímto způsobem nabízíme. V souvislosti s těmito činnostmi nám poskytnete nebo získáme Vaše osobní a jiné údaje, a proto Vás tímto dokumentem rádi seznámíme s tím, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, jakož i s tím, jaká práva Vám v této souvislosti náleží. 

Tyto informace jsme pro Vás připravili v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

A. KDO JE SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK JEJ MŮŽETE KONTAKTOVAT? 

Správcem níže uvedených osobních údajů je fyzická osoba Romana Jansová, IČ: 01989715, se sídlem Lány 601, Napajedla, PSČ 76361, který je provozovatelem webových stránek na adrese www.eshop-duolife.cz. 

Kontaktní údaje na správce:

 • e-mail: info@eshop-duolife.cz
 • telefonní číslo: +420 605 181 872

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za níže uvedených podmínek.

 

B. PŘI KTERÝCH VÁMI PROVÁDĚNÝCH ČINNOSTECH ZÍSKÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

1. Nákup produktů a využívání služeb prostřednictvím webových stránek www.eshop-duolife.cz 

Abychom Vám mohli řádně poskytovat zboží a služby, které nabízíme, potřebujeme k tomu Vaše identifikační a kontaktní osobní údaje.

1.1. Jaké osobní údaje od Vás potřebujeme?

Abychom mohli splnit všechny naše povinnosti, které pro nás plynou ze zrealizovaného prodeje zboží, pak od Vás potřebujeme znát zejména

 • jméno a příjmení, 
 • adresu doručení, 
 • e-mail a 
 • číslo mobilního telefonu či jiný telefonický kontakt.

1.2. Proč můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat a k čemu nám budou?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, neboť jsou pro nás nezbytné ke splnění kupní smlouvy, kterou jste s námi prostřednictvím webových stránek www.eshop-duolife.cz uzavřeli. Současně je naším oprávněným zájmem to, abychom od Vás měli zpětnou vazbu získanou prostřednictvím zaslaného dotazníku spokojenosti, jakož i to, abyste měli prostřednictvím zasílaných newsletterů přehled o nových produktech či nových akčních nabídkách a mohli se k nám tedy rádi vracet. Některé z Vašich osobních údajů dokonce musíme uchovávat, neboť nám to stanoví příslušné právní předpisy. Pokud byste nám Vaše osobní údaje neposkytli, pak by nemohlo dojít k navázání smluvního vztahu a my bychom Vám nemohli doručit Vámi vybrané zboží.

Vaše osobní údaje nám budou zejména k tomu, abychom Vám mohli:

 • poskytnout informace o stavu Vaší objednávky a o dalších skutečnostech s tím souvisejících,
 • řádně doručit Vámi objednané zboží,
 • zaslat dotazník spokojenosti a mít od Vás zpětnou vazbu, která je pro nás velmi důležitá,
 • poskytnout informace o nových produktech či akčních nabídkách prostřednictvím zaslaných newsletterů, ze kterých se můžete snadno odhlásit,
 • poskytnout informace o průběhu případné reklamace zboží, případně o jiném vypořádání práv a povinností vyplývajících z předmětné koupě zboží (například z důvodu odstoupení od smlouvy a následného vrácení peněžních prostředku na Váš účet).

1.3.Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům?

K Vašim osobním údajům, které nám poskytnete při koupi zboží, budou mít přístup oprávněné osoby při přípravě zásilky k odeslání, jakož i příslušní smluvní partneři (dopravci), kteří Vám zásilku budou doručovat, a to v rozsahu nezbytném pro doručení objednaného zboží.

V případě, že od Vás budeme zjišťovat zpětnou vazbu, můžeme za tímto účelem využít služby Ověřeno zákazníky, kterou zajišťuje společnost Heureka Shopping s.r.o., IČ: 02387727. Tak od Vás můžeme po každém nákupu zboží prostřednictvím zaslané e-mailové zprávy s dotazníkem zjistit, jak jste s námi byli spokojeni. Díky tomu pro Vás můžeme dále zlepšovat naše služby. Pokud byste si zasílání dotazníku spokojenosti nepřáli, pak máte možnost se z něj snadno odhlásit.

K informování o nových produktech či akčních nabídkách prostřednictvím zasílaných obchodních sdělení v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 o některých službách informační společností, využíváme platformu Ecomail společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o.. Za stejným účelem můžeme rovněž využívat jiných společností, které poskytují obdobné služby.

1.4. Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Jak jste se výše mohli dozvědět, Vaše osobní údaje zpracováváme k různým účelům. V následující části se dozvíte, jak dlouho Vaše osobní údaje pro tyto účely budeme uchovávat.

Osobní údaje, které se týkají zpracování pro účely plnění uzavřené kupní smlouvy, budeme zpracovávat do doby vypořádání práv a povinností, které z této smlouvy vyplývají, včetně případného odstoupení od smlouvy či případné reklamace zboží.

Pro zpracování osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů (zasílání obchodních sdělení), budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 5 let, pokud se ze zasílání obchodních sdělení neodhlásíte dříve.

Při zpracování Vašich osobních údajů z důvodu plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů budeme tyto osobní údaje zpracovávat po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

2. Registrace pro usnadnění nákupů

Abychom Vám co možná nejvíce usnadnili častější nákupy na našich webových stránkách www.eshop-duolife.cz, připravili jsme pro Vás možnost registrace, při které nám rovněž poskytnete Vaše osobní údaje.

2.1. Jaké osobní údaje od Vás potřebujeme?

Abyste si u nás mohli vytvořit uživatelský účet pro usnadnění nákupů, potřebujeme od Vás osobní údaje, které jsou nutné pro vytvoření objednávky, a to zejména:

 • jméno a příjmení,
 • adresu doručení, 
 • e-mail a 
 • číslo mobilního telefonu či jiný telefonický kontakt.
Vytvoření Vašeho uživatelského účtu bude úspěšně dokončeno, jakmile si zvolíte vlastní heslo, které bude společně s e-mailovou adresou sloužit pro přihlášení do Vašeho uživatelského účtu. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestliže používáte počítač společně s jinými uživateli. Nepřebíráme odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže bychom tuto situaci sami zavinili.

2.2. Proč můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat a k čemu nám budou?

Výše uvedené osobní údaje budeme oprávněni zpracovávat bez Vašeho souhlasu, neboť se jedná o opatření přijatá před uzavřením smlouvy, která byla provedena pro usnadnění nákupů na Vaši žádost.

Pokud nám výše uvedené osobní údaje neposkytnete, pak bohužel nebude dokončen proces registrace a nebudete tak moci využívat všech výhod, které Vám registrace přináší.

Vaše osobní údaje poskytnuté při registraci budeme zpracovávat zejména kvůli tomu, abychom Vám ulehčili nákup zboží tím, že za Vás vyplníme příslušný formulář pro vytvoření objednávky.

2.3. Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům?

Osobní údaje poskytnuté za účelem provedení registrace nebudou poskytnuty třetím osobám. V případě nákupu prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu, budou Vaše osobní údaje poskytnuty třetím osobám dle odst. 1.3.

2.4. Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Pro účely Vaší registrace (usnadnění nákupu) budeme výše uvedené osobní údaje uchovávat po dobu 5 let od Vašeho posledního nákupu, jinak 5 let od Vaší registrace. Po uplynutí této doby budou všechny Vámi poskytnuté osobní údaje pro účely Vaší registrace smazány nebo trvale anonymizovány.

3. Kontaktní formulář 

Protože si našich zákazníků Vážíme, zřídili jsme pro Vás na našich webových stránkách www.eshop-duolife.cz v sekci „Kontakt“ kontaktní formulář, prostřednictvím kterého se na nás můžete obracet s Vašimi dotazy.

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků, které nám prostřednictvím kontaktního formuláře, ale i jiným způsobem, adresujete, budeme zpracovávat osobní údaje, které nám v této souvislosti poskytnete, a to zejména poskytnutý kontakt, na který Vám budeme moci odpovědět. Takto poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů). Tyto osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, jelikož bychom Vám bez jejich znalosti nemohli dotaz či požadavek vyřídit, a proto k takovému zpracování nebudeme potřebovat Váš souhlas.

 

C. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme zejména v elektronické podobě, a to takovým způsobem, aby k nim měly přístup pouze pověřené osoby v nezbytně nutném rozsahu dle konkrétního účelu, pro který jsou tyto osobní údaje zpracovávány. V případě, že je potřeba Vaše osobní údaje zpracovávat v listinné podobě (např. při expedici zboží), budou tyto osobní údaje po nezbytně nutné době skartovány. Vaše osobní údaje jsou organizačně a technicky chráněny před neoprávněným přístupem či zneužitím. Všichni výše uvedení příjemci Vašich osobních údajů jsou smluvně vázáni k jejich řádné ochraně.

 

D. JAKÁ VŠECHNA PRÁVA VÁM NÁLEŽÍ? 

Výše jste měli možnost zjistit podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů. Nyní Vás seznámíme s právy, která Vám z tohoto zpracování vyplývají.

Náleží Vám zejména:

 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud nám byl udělen;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování, pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a to zejména, pokud se jedná o zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • právo podat kdykoliv u Úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost, pokud se domníváte, že dochází porušení Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů;

a dále:

 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; 
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech.

Pro uplatnění výše uvedených práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím kontaktů uvedených v odstavci A těchto zásad.

 

Ke stažení: zasady-zpracovani-osobnich-udaju.pdf

 

Verze 1.0, platná od 25. 5. 2018

Poslední hodnocení

BorelissPro® - podpora imunity

Robert Hopp
22.08.2023 21:05:01
Zkousim po 2.

Hi5! BeeSnap - zdravá svačinka

Adam Spáčil
01.06.2023 08:40:49
Tyčinky jsou fajn do kapsy, líbí se mi, že tam nejsou žádné chemické s----y

Aloe

Kája
22.05.2023 20:10:24
Skvělá chuť a krásně mi hladí žaludek

FIZZY EASY ENERGY COMPLEX

Kamil Plášek
05.12.2022 18:35:20
Nevím co tam je, ale během chvilky jsem měl energii na rozdávání.

Hi5! BeeSnap - zdravá svačinka

Jindřiška Pelánová
19.09.2022 16:28:14
Do kapsy, na výlet, na tůru dobrá volba, bez cukru jen slazené medem. To mě baví...díky

My blood - Moje krev

Denisa
15.06.2022 09:17:57
Dneska mám moc velkou radost...Od roku 2017 mám podle odběru kriticky nedostatek železa. Beru na to již 5 let Tardyferon..Vloni mi diagnostikovali na základě výsledků z odběru krve anémii tzv.chudokrevnost..Byla jsem z toho nešťastná, protože mi bylo řečeno, že tento problém je běh na dlouhou trať, protože železo se do těla velmi špatně doplňuje, protože nám pořád "někam" mizí..Vloni na podzim jsem se přes svou letitou kamarádku dostala k výrobkům duolife a konkrétně mi Markétka "naordinovala" červenou láhev Moja krew...Vypila jsem za posledních 6 měsíců 5 lahví, každý den malou štamprlku..V pátek jsem šla na kontrolní odběry krve a dneska mi moje p.doktorka řekla, že mám hodnoty krevního obrazu a hladiny železa naprosto v pořádku...že to ani není možné..Jsem moc ráda..cítím se skvěle..a tohle budu s radostí předávat dál..

Aloe

Hana skoupa
14.06.2022 20:25:42
Vynikající produkt

My mind - moje mysl

Romana Kempová
18.10.2021 15:46:49
Skvělý produkt, chutná jak jablíčková přesnídávka a krásně zasytí.

DuoLife den a noc

Karel Vežnik
21.01.2022 20:38:06
Díky produktům Den a noc se mi zlepšil spánek a přes den mám energii na rozdávání. Škoda, že jsem to nevěděl dřív.

Jana Janková
11.01.2022 07:57:26
Textura tohoto séra je sice řídká, ale pleť je jakoby stažená a po nanesení krému hladká. Líbí se mi.

ProDeacid® - odkyselení

Zuzana Kolbertová
12.11.2021 17:07:20
Bývalo mi těžko od žaludku po jídle, začala jsem užívat jednu tobolku po obědě a po 14 dnech se vše uklidnilo. Super!

Fiber - vláknina

Romana Kempová
18.10.2021 15:46:49
Skvělý produkt, chutná jak jablíčková přesnídávka a krásně zasytí.

My blood - Moje krev

Hanka Koutná
13.10.2021 15:51:46
Posílám recenzi na krev. Po dvou měsících se mi neskutečně zvýšilo železo. Trápila jsem se s tím douho a konečně to vypadá dobře. Děkuji

Sandra
22.09.2021 16:15:11
Výborné pasty, dostala jsem ochvalu od zubařky a netvoří se mi zubní kámen.

DuoLife den a noc

Zuzka
08.09.2021 08:44:05
Markét, chtela bych Ti dat vědět, ze tedy uz 2. tyden testuji ty Den & Noc, Chlorofyl a 1. tyden Slim shake misto jednoho jidla denně. Tuto extra kůru si dopřávám po velmi unikátním individualnim procesingu na témata zdravi, léčení apod., tedy zpracováno "v hlavě", co třeba a pak je treba tomu telu dodat ten spravny material. Cítím se svěže i rano hned po probuzení, pres den mam větší vykon i výdrž. Mam daleko větší kapacitu tvořit to, co mě baví, i dodělávat spoustu nedodelavek z minulosti. Ta energie je prostě super. Díky moc za tyto produkty a Tvou práci

VitaC

Honza Novák
26.08.2021 09:14:57
Céčko jsem v takové formě a bez chemie ještě neviděl. Tak jej vyzkouším.

SHAPE CODE® Slim Shake

Jana Doležalová
26.08.2021 09:12:42
Jsem výživová poradkyně a s takovým složením koktejlu jsme se ještě nesetkala.:-). Bílkoviny, vláknina, super složka Slendacor. A hlavně je dost nadupaný vitamíny, tak se dá nahradit i plnohodnotná strava. Měla bych i zájem o spolupráci, pokud to jde. Chtěla bych jej doporučovat svým klientům, kteří potřebují poradit s váhou. Děkuji.

SHAPE CODE® Protein Shake

Jan Masaryk
20.07.2021 15:11:34
Velmi mi chutná a složení se mi líbí. Jsem velmi zvědavý jak bude fungovat.

DuoLife den a noc

Anna Posledníková
16.07.2021 10:06:43
Měla jsem problémy s únavou, bez energie, ale hlavně jsem nemohla v noci spát. Den a noc mě z toho postupně dostává. Vím, že je to na delší čas, ale po první dávce vidím obrovské zlepšení. Dekuji!

Tekutý Keratin

Jolana Šedová
03.06.2021 09:29:57
Konečně první věc, po které mi přestaly padat vlasy! Hurááá!!!

Collagen

SAŠA NOVOTNÁ
31.05.2021 15:37:30
Skvělý produkt na moje bolavá kolena. Moc mi chutná a kolena přestávají bolet. A super, že je přírodní.

Aloe

Zuzana Holíková
31.05.2021 13:16:25
Super!

Probiotika ProBactilardii®

Martin Kušnir
21.05.2021 09:36:59
Výborný produkt. Co víc si přát.

BorelissPro® - podpora imunity

Filip Bartmann
21.05.2021 09:34:22
Super produkt